1/23/2012

Uitlatingen opperrabbijn Ralbag over homoseksuelen

Naar aanleiding van uitlatingen van rabbijn A.L. Ralbag, opperrabbijn van de Joodse Gemeente Amsterdam, over homoseksualiteit, heeft de Permanente Commissie van het Nederlands-IsraĆ«litisch Kerkgenootschap aangegeven dat homoseksuelen welkom zijn binnen Joodse gemeenschappen! 

Het Dagelijks Bestuur van de Joodse Gemeente Amsterdam geeft aan uiterst ongelukkig te zijn met de inhoud van het stuk waar hun opperrabbijn medeondertekenaar van is, en het DB van de Joodse Gemeente Amsterdam gewezen op hun bestuurlijke verantwoordelijkheid.
CIDI neemt scherp afstand van opperrabbijn Ralbag's opvatting dat homosexualiteit een ziekte zou zijn. CIDI verwerpt elk onderscheid naar ras, afkomst of seksuele geaardheid.
Lees verder